1142. ΤΑΝΤΑ - ΣΜΟΥΧΑ
ΑΝΑΒΟΛΗ

2324. ΣΤΑΝΤΛ - ΛΙΝΤΖ
0 - 4 (ΤΕΛ)

1235. ΣΟΛΕ - ΠΟ
ΑΝΑΒΟΛΗ