2899. ΛΕΑΛΤΑΝΤ - ΙΖΑΡΑ
0 - 0 (ΗΜΧ)

2917. ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΟΛΟΤ
1 - 0 (ΗΜΧ)