668. ΧΟΡΝ - ΛΙΝΤΣΕΡ
1 - 2 (ΤΕΛ)

761. ΣΠΛΙΤ - ΟΣΙΓΙΕΚ
0 - 1 (ΤΕΛ)

2442. ΓΚΡΟΤΑ - ΘΡΟΤΟΥΡ
0 - 3 (ΤΕΛ)